Een nieuwe markt veroveren

Meer omzet in
een nieuwe markt.

Zie je kansen in een nieuwe markt? Wil je weten of daar klanten voor zijn? Wil je snel antwoorden en direct nieuwe klanten werven?

Welke inzichten krijg je mee:

  • Marktonderzoek en acquisitie gaan uitstekend samen
  • Wie kennis deelt, komt eerder met interessante klanten aan tafel
  • Als je – voor je start – je potentiële afzetmarkt in kaart brengt, bereik je meer
  • Toets je aannames als je nieuwe partijen in de markt benadert

1. Nieuwe markt 

Wordlenig helpt MKB-organisaties nieuwe klanten te vinden in nieuwe markten. Kleinschalig, praktisch en doelgericht. Samen met jou onderzoeken we concrete kansen en potentiële afzetmarkten. Daarbij gaan wij altijd uit van de klant en zijn vraag. We laten jouw aanbod aansluiten bij die vraag en toetsen in de markt of jouw idee kansrijk is.

2. Steekproef marktpartijen

Om snel en zeker te weten of jouw idee haalbaar is, zetten we de meest kansrijke marktpartijen op een rij. Meestal zijn dit vooroplopers die openstaan voor vernieuwing. Wordlenig brengt de belangrijkste contactpersonen en hun netwerken in kaart en brengt jou met hen in contact. Snel, doortastend en verbindend met oog voor ieders belang.

3. Acquisitie en marktonderzoek in één

Bij Wordlenig gaan marktonderzoek en acquisitie hand in hand. Wij benaderen interessante partijen met jouw innovatieve idee, zodat je gegarandeerd bij hen aan tafel komt. Deze acquisitiegesprekken bereiden we goed met je voor, zodat je commerciële presentatie een onuitwisbare indruk maakt.

4. Innovatiemiddag

In een korte presentatie geven wij onderbouwing of jouw idee kansrijk is. Als dat zo is, volgt een actieplan met vervolgstappen. Daarbij houden we actief contact met alle marktpartijen die we tijdens het marktonderzoek ontmoet hebben. Wij organiseren een innovatiemiddag waarin zij actief meedenken over het succesvol uitrollen van jouw idee.

“Dankzij Wordlenig hebben we nieuwe product-markt-combinaties bepaald”

In no time heeft Wordlenig zich onze organisatie en producten eigen gemaakt. Dankzij hun acquisitie en marktonderzoek hebben wij kansrijke nieuwe product-markt-combinaties bepaald.

Wim Luimes
Telecats

Ook testen of de markt klaar is voor jouw idee?

Of bel Egbert.

Weet alles over innovatie.
085 0602 755

Volg ons op social media!