Nieuwe concepten en innovaties in de bouw commercieel succesvol maken vereist snelheid. Die snelheid is noodzakelijk in besluitvorming, ontwikkeling en marktintroductie. Sneller innovaties toetsen beperkt risico’s en faalkosten, verkort de introductietijd en geeft in korte tijd uitsluitsel over de slagingskans. Maar een nieuw product of dienst in de markt zetten kost nu éénmaal tijd, hoe kan het dan sneller? Groot denken maar in kleine stappen beginnen. Zet in op minimale vormen van communicatie, marketing en product. Maak bijvoorbeeld van een plan een korte pitch. Van een fysiek eindproduct een papieren prototype. Ga daarmee zo snel mogelijk de markt op en leer van (potentiële) klanten.

Innovatie wasstraat

Recent heeft Wordlenig voor hét platform van en voor vernieuwers in de bouw, Pioneering, een innovatie wasstraat verzorgd. In de innovatie wasstraat hielp Wordlenig bouwbedrijven om in 1 dag hun innovatie in de markt te versnellen. Het gezamenlijke doel van Pioneering en Wordlenig kwam hier weer bij kijken, dat is namelijk het verhogen van het succes van bouw innovaties.

Tijdens de innovatie wasstraat passeerden zowel nieuwe als bestaande innovaties de revu en kregen een frisse versnelling. De werkwijze van de innovatie wasstraat verliep als volgt: Aan de start van de bijeenkomst werden de deelnemende bedrijven kort bevraagd. Aan het eind van de middag kregen zij een visuele pitch en een frisse acquisitie aanpak aangereikt waarmee ze verdere stappen konden ondernemen.

Ervaring Aveco de Bondt

Aveco de Bondt was met haar circulaire concept één van de deelnemende bedrijven die de door de innovatie wasstraat is gegaan. Businessunit manager Marc van Baal deelt kort zijn ervaring:

Wat heeft de innovatie wasstraat jullie opgeleverd?

Door de innovatie wasstraat ben ik gaan inzien dat je juist snel met je idee de straat op moet. Hou het klein en ga je idee testen, het liefst samen met opdrachtgevers voor het idee. Daarnaast heb ik gemerkt dat met andere ogen naar een probleem/idee kijken ook echt helpt om het scherper neer te zetten.

Hoe helpt het jullie het concept te versnellen naar de markt?

Doordat we niet wachten tot het helemaal ontwikkeld is, kunnen we sneller in dialoog met de markt het idee testen.

Wat neem je mee uit de innovatie wasstraat?

Wordlenig benadert het idee vanuit een totaal andere hoek. Dat zorgt voor nieuwe inzichten. Hierdoor moet je antwoorden geven op vragen waar je zelf niet altijd aan hebt gedacht en waarmee het idee wordt aangescherpt. Ik zou het aanraden, omdat het je beter in staat stelt je probleem/idee te definiëren en de te nemen stappen duidelijk maakt.

Deze effectieve aanpak zelf ondervinden?

Of bel Egbert.

Weet alles over innovatie.
085 0602 755