Afgelopen woensdag, 27 juni, hebben wij voor de 35e editie van de EMS Summer School een businessmodel & pitching workshop verzorgd voor (inter)nationale onderzoekers en promovendi. De EMS Summer School is een initiatief van de “European Membrane Society” en dit jaar georganiseerd door het onderzoekscluster “Membrane Science & Technology” van de Universiteit Twente.

Het thema van de summerschool was deze keer “van fundamentele concepten naar het vercommercialiseren van membranen”. In de week van zondag 24 juni – vrijdag 29 juni kregen de deelnemers een zeer divers programma aangeboden waarin onder andere in teams gewerkt werd aan het opzetten van een plan rondom de ontwikkeling van een nieuwe technologie of product vanuit een nieuw kansrijk fundamenteel membraanconcept.

Verandering van perspectief: klant en markt als vertrekpunt

Op woensdagmiddag 27 juni gaven wij aan een groep van 60 membraan promovendi studenten een workshop Businessmodel & Pitching. Tot aan onze workshop hadden zij zich voornamelijk gericht op de innovatie in technologie en het creëren van een unieke technische en innovatieve membraan oplossing. Met een paar eerste oefeningen hebben wij hun technologisch perspectief veranderd naar een klant en marktperspectief. Dit klant en marktperspectief is het vertrekpunt voor het invullen van het businessmodel.

Binnen het businessmodel hebben we ze aan de slag laten gaan met de op te lossen klant uitdaging, hun potentiële eindklanten, totale afzetmarkt, hun unieke waarde en hun business case voor een eerste pilot. Wij hebben ze bij het businessmodel bewust gemaakt dat de technologie slechts een onderdeel is om hun concept levensvatbaar te maken. Wij hebben ze na laten denken over o.a. de volgende vragen: wie wordt nu je eerste betalende klant? Hoe kun je technologie in minimale vorm in een pilot testen met de eerste klant? Wat zou een kostendekkende businesscase zijn voor de eerste pilot?

Door 1 op 1 coaching maakten de teams hun businessmodellen concreet. Vervolgens koppelden ze deze aan de mondiale afzetmarkt. Waarbij zij zich vervolgens focusten op de output en waarde van hun technologie, in plaats vanuit technische specificaties te communiceren.

Pitch: zet je eindgebruiker centraal

Op vrijdagmiddag 29 juni moesten ze hun concept pitchen aan de jury en andere deelnemers. Bij de pitchtraining zijn wij o.a. ingegaan op: hoe zorg je dat je boodschap goed overkomt? Hoe zorg je dat het publiek aanhaakt en enthousiast wordt over jouw concept? Welke structuur gebruik je om vanuit je businessmodel een sterke pitch neer te zetten?

Vanuit de onderdelen uit het businessmodel zijn wij hiermee 1 op 1 aan de slag gegaan, waarbij we samen met de groepen de focus hebben gelegd op het presenteren van het concept vanuit de eindgebruiker en haar uitdaging. Wij gaven de eindgebruiker een naam en gezicht; iemand waarmee het publiek zich kan identificeren. Vervolgens hebben wij samen de gebruikssituatie gekwantificeerd naar hoe vaak deze uitdaging nationaal en wereldwijd voorkomt en wat de impact hiervan is. Om vervolgens vanuit deze negatieve gevolgen de brug te maken naar hun innovatieve oplossing en unieke waarde.

Super om te zien hoe de groepen het oppakten en hun technische mindset wisten om te buigen naar denken vanuit de klant, toegevoegde waarde en businessmodellen. De pitches waren vrijdag van sterk niveau waarbij het publiek werd geraakt. Iedere groep had een mooie storyline vanuit de eindgebruiker neergezet. Enthousiasme en drive voor hun oplossing spatte ervan af en een aantal teams waren na de jury feedback vastberaden verder te gaan met hun concept.  

Wil je de mindset en perspectief vanuit je organisatie veranderen van techniek naar toegevoegde waarde? Wil je het innovatiepotentieel van de werkvloer optimaal benutten en de mensen hierin betrokken krijgen? Dan is onze workshop Businessmodel & Pitching de oplossing, in 1  dag van ideeën naar concrete concepten met betrokken en bevlogen medewerkers die het verder willen brengen.

Meer weten over deze aanpak?

Of bel Egbert.

Weet alles over innovatie.
085 0602 755