Onderzoek naar je innovatie

Wanneer is jouw innovatie haalbaar en kansrijk ?

Je hebt een mooie innovatie bedacht, dan komt de volgende stap om de potentie en markthaalbaarheid te verkennen. Is de markt al actief op zoek naar zo’n oplossing? Met welk onderzoek en experimenten krijg je uitsluitsel over de haalbaarheid en meest kansrijke aanpak?

Welke inzichten krijg je mee:

  • Hoe pak je haalbaarheidsonderzoek voor een innovatie aan
  • De belangrijkste uitgangspunten van een haalbaarheidsonderzoek
  • Hoe jij het beste de klant kan benaderen

Innovatie advies, maar dan net wat anders

Onderzoek naar de haalbaarheid van je innovatie is mogelijk  via verschillende methoden. Een succesvolle innovatie realiseer je door bij de start eerst inzicht te krijgen in de klant uitdagingen en klant wereld. Dit met een open blik en geen sturende vragen. Maar hoe pak je dit aan? Stap voor stap toetsen wij de risicovolle aannames over je, beschrijven de doelgroep en onderzoeken we informatie die een toegevoegde waarde geeft. Bij innovaties of productontwikkelingen is dit net zo belangrijk als bij een start-up.

Belangrijke aspecten advies over innovatie

Kwaliteit boven kwantiteit, en waar ligt de vraag van de markt? Deze informatie krijg je niet terug uit een enorm groot en langdurig onderzoek. Naast dit wil je natuurlijk praktisch ook zo snel mogelijk met de innovatie of ontwikkeling aan de slag en ontwikkelen. Wat is de basis van je onderzoek? Wat je wil weten moet je ook voorbereiden, om een goed zicht te krijgen in de potentiële afzetmarkt. Om dat te behalen denken we vooraf kritisch na over de marktkansen en risico’s, op welke manier we dat onderzoeken en wat we willen meten. Een markthaalbaarheidsonderzoek voor innovaties geeft je alle inzichten waarmee je de risico’s terugbrengt en de slagingskans verhoogd.

Innovatie is een uitdaging

Sommige bedrijven zetten een nieuwe ‘start-up’ op om een innovatie te ontwikkelen, een frisse blik met een beperkt budget. Als marktverkenner pakken wij het onderzoek praktisch en stapsgewijs op waarin wij in korte tijd onderbouwd representatieve feedback ophalen. Voor de innovatie krijg je gefundeerde oplossingsrichting waarmee je door ontwikkelt aansluitend op de klantbehoefte. Met kleine stapjes ontwikkel je zo een kansrijke innovatie waar de markt op zit te wachten.

Marktonderzoek voor innovatie

Marktanalyses zijn nu makkelijker uit te voeren door de schatten aan informatie die onder andere online aanwezig zijn. Maar hoe interpreteer je data? Hoe achterhaal je nu de vraag achter de vraag? Jij als ontwikkelaar, innovator of eigenaar wil hier goed gebruik van kunnen maken. Wat zijn de stappen die hiervoor te gebruiken zijn? Een marktonderzoek biedt zicht op de markt en achterhaalt de behoeften van de klant, ook al is de markt nog niet actief op zoek naar de oplossing. De marktvraag en klantuitdagingen die wij tijdens een marktonderzoek naar boven halen is de rode draad voor een succesvolle ontwikkeling van innovatie.

Aanpak voor innovaties met Wordlenig

Met een getrapte structuur gaan we aan de slag met de doelgroep waar de innovatie op gericht is. Wij combineren doeltreffend marktonderzoek met acquisitie. Andere marktinzichten en klantfeedback dan vooraf verondersteld? Dan passen wij samen de strategie aan en gaan wij deze vervolgens weer gericht valideren in de markt. Wordlenig zorgt voor een opbouw van A tot Z en achterhaalt zo wat de potentiële klant van jouw innovatie verwacht. Door experimenterend onder de doelgroep te testen worden de potentiële klant positief geprikkeld en geactiveerd. Met een samenwerking waarin we snel, doelgericht en vooral wendbaar en doelgericht aan de slag. Daarmee weet jij in een kort tijdsbestek of je innovatie haalbaar is.

“Een idee snel testen, goed inzicht krijgen in de haalbaarheid en positief leren van de markt.”

Paul Glaubitz
Pronexos

Ook testen of de markt klaar is voor jouw idee?

Of bel Egbert.

Weet alles over innovatie.
085 0602 755

Volg ons op social media!