KLANTPROFIEL

Innovatieve dienstverlener in vastgoedonderhoud

Hemink Groep is een toonaangevende en innovatieve dienstverlener binnen vastgoedonderhoud, vastgoedverbetering en afbouw. Zij zijn continu op zoek naar kansen en innovaties om de klantwaarde en sociale impact te verhogen. Verder gaan zij met klanten en kennispartijen vooruitstrevende samenwerkingsverbanden aan.

DE VRAAG

Hoe kansrijk zijn onze ideeën voor nieuwe dienstconcepten?

Hemink Groep groeit volop binnen bestaande projecten en markten. Maar ook nieuwe kansen, mogelijkheden en innovaties moeten worden opgepakt. Daarom werd Wordlenig ingeschakeld. Wij benaderden namens Hemink Groep bestaande klanten, maar onderzochten ook een nieuwe afzetmarkt. Centrale vraag:

Vullen wij een concrete marktbehoefte in met onze twee nieuwe dienstconcepten? En zo ja, in welke projectvorm rollen wij onze diensten succesvol uit in de markt?

AANPAK

Marktonderzoek & acquisitie in één

Wordlenig bracht met klantinterviews, acquisitie en marktonderzoek in korte tijd de kansen helder in kaart. Innovatieve kennisdeling en leren van elkaar stond in de marktbenadering naar bestaande en nieuwe klanten centraal. Tijdens een innovatiemiddag presenteerden we de verkregen inzichten en nieuwe oplossingen aan alle gesproken klanten.

RESULTAAT

Welke resultaten zijn behaald?

  • Inzicht in haalbaarheid: één idee bleek kansrijk, de andere niet
  • Innovatief dienstconcept samen met nieuwe technologiepartners
  • Nieuwe klanten en projecten vanuit nieuwe dienst
  • Uitbreiding van organisatie voor uitrol van de nieuwe dienst

“Zo wisten we zeker of ons idee kans van slagen had. Marktonderzoek en acquisitie voor onze nieuwe concepten heeft ons uiteindelijk veel werk opgeleverd; Wordlenig pakt dat gaaf aan!”

Wordlenig heeft ons geholpen door zich open op te stellen, gedegen onderzoek te doen en ons de spiegel voor te houden. Zo wisten we zeker of ons idee kans van slagen had.

Jan van den Berg
Hemink Groep

Ook testen of de markt klaar is voor jouw idee?

Wat levert dat op?

  • Zeker weten of het idee kans van slagen heeft
  • Klantprofiel en uitdagingen scherp in beeld
  • Inzicht in concrete afzetmarkt en prijsstelling
  • Waardevol contact met geïnteresseerde potentiële klanten