KLANTPROFIEL

Leverancier van specialistische producten en diensten

Pronexos is een fabrikant van hoogwaardige koolstofvezelproducten, specialistische producten en diensten. Pronexos zocht nieuwe markten voor haar high-end productietechnologieën en specialistische engineeringskennis en benaderde Wordlenig voor ondersteuning.

DE VRAAG

Is onze high end productietechnologie kansrijk voor twee nieuwe afzetmarkten?

Pronexos wenste snel inzicht te krijgen in de markthaalbaarheid. De potentiële afzetmarkt met geïdentificeerde kansrijke klanten stonden volledig centraal. Hoe daar snel binnen te komen en ervan te leren? Wordlenig heeft dit project volledig op zich genomen: wij regelden alles rondom afspraken en meetings met potentiële klanten, namen praktisch werk uit handen en bleven scherp op het proces.

AANPAK

Pitch en marktbenadering vanuit innovatieve kennisdeling

Samen met het team van engineering en business development hebben wij gebrainstormd over nieuwe toepassingsgebieden en hun unieke toegevoegde waarde. Dit hebben wij vanuit het businessmodel samengebracht in een kernachtige visuele pitch en een selectie van 10 marktpartijen. Namens Pronexos hebben wij deze marktpartijen benaderd en daadwerkelijke klantafspraken gegenereerd. Dit leverde nuttige feedback en inzicht op.

RESULTAAT

Welke resultaten zijn behaald?

  • Kansrijke commerciële trajecten gestart
  • Business cases verkend in nieuwe toepassingen
  • Inzicht gekregen in concurrentiegraad en marktvolume
  • Nieuwe positionering voor kansrijke product/marktcombinatie

“Wordlenig is een laagdrempelige organisatie die met een scrum-achtige aanpak gewoon heel hands-on helpt om een kansrijk product-markt combinatie te definiëren en vervolgens ook te testen”

Wij waren heel blij met de frisse aanpak van Wordlenig: een idee snel testen, goed inzicht krijgen in de haalbaarheid en positief leren van de markt.

Paul Glaubitz
Pronexos

Ook een nieuwe markt in?

Wat levert dat op?

  • Uitsluitsel markthaalbaarheid
  • Nieuwe kansrijke leads
  • Doeltreffende pitch & marktbenadering
  • Inzicht in klantbehoeften & concurrentie