KLANTPROFIEL

Maakindustrie veranderexperts

Vosteq helpt bedrijven in de maakindustrie hun productiviteit en rendement naar een hoger plan te tillen. Het benutten van het vakmanschap en innovatiepotentieel van de werkvloer is het uitgangspunt. Vosteq is koploper in succesvolle implementatie van de nieuwste Smart Industry oplossingen, door optimaal samenspel tussen medewerker, proces en machine.

DE VRAAG

Zitten de koplopers van verspaningsbedrijven op onze innovatieve oplossingen te wachten?

Uitgangspunt was om in een tijdsbestek van 1,5 maand uitsluitsel te krijgen over de marktpotentie. Onderbuikgevoel en intuïtie gaven aan dat Vosteqs innovatieve oplossing een actieve marktbehoefte invult. Vosteq had zelf geen capaciteit beschikbaar om 1-op-1 acquisitie te doen en was op zoek naar een slimme commerciële aanpak.

AANPAK

Marketing concept via 3 kanalen naar kennisevent bij klantambassadeur

Samen met Vosteq is binnen de verspaningsmarkt de potentiële afzetmarkt (het potentiële marktaandeel) bepaald. Vervolgens is uit een steekproef een selectie van verspaningsbedrijven gemaakt. Om deze partijen te activeren is een ludieke melkfles vanuit concept “Houdbaar verspanen” gecreëerd. Dit concept is toegepast in drie marketingkanalen zodat partijen zich gingen aanmelden voor een Vosteq-kennisevent bij een klantambassadeur in haar fabriek.

RESULTAAT

Welke resultaten zijn behaald?

  • Zichtbaarheid en marktpositie in de (verspanings)markt versterkt
  • Nieuwe klanten en projecten ontstaan
  • Kennisevent samen met klantambassadeur groot succes
  • Succesvolle naam, pitch en propositie voor verdere marktuitrol

“Wordlenig geeft veel meer vertrouwen en een positieve boost aan het versterken van onze marktpositie en groei! Het pragmatische, snel doen en komen tot marktrijpe concepten ervaren wij binnen de aanpak van Wordlenig als heel prettig.”

Willem Lenselink
Vosteq

Ook snel resultaat behalen?

Wat levert dat op?

  • Wervende pitch en sterke positionering
  • Marktklaar A4-communicatiemiddel
  • Getoetst klantprofiel en benchmark
  • Alle neuzen dezelfde kant op