KLANTPROFIEL

Innovatieve dienstverlener in vastgoedonderhoud

Hemink Groep is een toonaangevende en innovatieve dienstverlener binnen vastgoedonderhoud, vastgoedverbetering en afbouw. Zij zijn continu op zoek naar kansen en innovaties om de klantwaarde en sociale impact te verhogen. Verder gaan zij met klanten en kennispartijen vooruitstrevende samenwerkingsverbanden aan.

 

“Marktonderzoek en acquisitie voor onze nieuwe concepten heeft ons uiteindelijk veel werk opgeleverd; Wordlenig pakt dat gaaf aan!”

driehoek2
Schermafbeelding 2018-08-08 om 14.43.52
Jan van den Berg
Hemink groep
Jan van den Berg
Hemink groep
Tekstballon-doorzichtig

DE VRAAG

Hoe kansrijk zijn onze ideeën voor nieuwe dienstconcepten?

Hemink Groep groeit volop binnen bestaande projecten en markten. Maar ook nieuwe kansen, mogelijkheden en innovaties moeten worden opgepakt. Daarom werd Wordlenig ingeschakeld. Wij benaderden namens Hemink Groep bestaande klanten, maar onderzochten ook een nieuwe afzetmarkt. Centrale vraag:

Vullen wij een concrete marktbehoefte in met onze twee nieuwe dienstconcepten? En zo ja, in welke projectvorm rollen wij onze diensten succesvol uit in de markt?

Hoe kansrijk zijn onze ideeën voor nieuwe dienstconcepten?

Hemink Groep zit volop in de groei in haar bestaande projecten en markten. Deze  moet het ontwikkelen van nieuwe proposities niet in de weg in staan. Daarom nam zij Wordlenig in de arm. Wordlenig heeft namens Hemink Groep haar klanten en nieuwe afzetmarkt benadert en onderzocht. Centrale vraag:

Vullen wij een concrete marktbehoefte in met onze 2 nieuwe dienstconcepten? En zo ja welke vorm is het meest kansrijk? 

Case-Hemink-context
Zoeken-doorzichtig

AANPAK

AANPAK

Marktonderzoek & acquisitie in één

Wordlenig bracht met klantinterviews, acquisitie en marktonderzoek in korte tijd de kansen helder in kaart. Innovatieve kennisdeling en leren van elkaar stond in de marktbenadering naar bestaande en nieuwe klanten centraal. Tijdens een innovatiemiddag presenteerden we de verkregen inzichten en nieuwe oplossingen aan alle gesproken klanten.

Pitch en marktbenadering vanuit innovatieve kennisdeling

Samen met het team van engineering en business development hebben wij gebrainstormd over nieuwe toepassingsgebieden en hun unieke toegevoegde waarde. Dit hebben wij vanuit het businessmodel samengebracht in een kernachtige visuele pitch en een selectie van 10 marktpartijen. Namens EMS hebben wij deze marktpartijen benaderd en daadwerkelijke klantafspraken gegenereerd. Hierdoor is nuttige feedback opgehaald en inzicht verkregen in de kansen.

Muur-doorzichtig

RESULTAAT

Resultaat & successen

 • Inzicht in haalbaarheid: één idee bleek kansrijk, de andere niet
 • Innovatief dienstconcept samen met nieuwe technologiepartners
 • Nieuwe klanten en projecten vanuit nieuwe dienst
 • Uitbreiding van organisatie voor uitrol van de nieuwe dienst

“Zo wisten we zeker of ons idee kans van slagen had.”

Wordlenig heeft ons geholpen door zich open op te stellen, gedegen onderzoek te doen en ons de spiegel voor te houden. Zo wisten we zeker of ons idee kans van slagen had.

Jan van den Berg
Hemink Groep

Schermafbeelding 2018-08-08 om 16.18.48

Ook testen of de markt klaar is voor jouw idee?

Waarom Wordlenig?

 • Unieke succesformule acquisitie & marktonderzoek in 1
 • Flexibele commerciële schil om te versnellen
 • Onderbuikgevoel kansen omgezet naar uitsluitsel markthaalbaarheid
 • Maakt zich uw producten, technologie en organisatie snel eigen

Wat levert dat op?

 • Zeker weten of het idee kans van slagen heeft
 • Klantprofiel en uitdagingen scherp in beeld
 • Inzicht in concrete afzetmarkt en prijsstelling
 • Waardevol contact met geïnteresseerde potentiële klanten

© 2020 - Wordlenig     Privacy statement & cookie policy

© 2020 - Wordlenig     Privacy statement & cookie policy

© 2020 - Wordlenig     Privacy statement & cookie policy

Linkedin    Twitter    Facebook    Instagram

Linkedin    Twitter    Facebook    Instagram

Linkedin    Twitter    Facebook    Instagram

Linkedin    Twitter    Facebook    Instagram

Linkedin    Twitter    Facebook    Instagram