Strategie

Hoe onderscheidend en rendabel is je huidige bedrijfsmodel nog? Hoe zorg je in de toekomst voor voldoende continuïteit en groei? Hoe moet je een effectieve strategie bepalen?

Geen effectieve bedrijfsstrategie door de waan van de dag

Veel bedrijven in Twente worden opgeslokt in de waan van de dag. Vastgeroeste denkpatronen en processen zitten een frisse bedrijfsstrategie in de weg. Kansen worden onbenut gelaten doordat organisaties teveel vanuit hun bestaande aanbod en mogelijkheden denken. Hoe doorbreek je dit? En hoe maak je de juiste keuzes om je marktpositie uit te bouwen?

Strategisch advies direct toepassen in de praktijk

Het schrijven van dikke rapporten en lange businessplannen is bij een strategie bepalen niet meer van deze tijd. De markt en klanten zijn altijd weerbarstiger dan in het plan en veranderen in razendsnel tempo. Met Wordlenig formuleren wij een concrete stip aan de horizon waar de organisatie over 2 jaar moet staan. Vervolgens bepalen we de strategische keuzes en vernieuwingen die hiervoor noodzakelijk zijn. Met dit strategisch advies gaan wij in kleine en slimme stappen samen met klanten praktisch aan de slag. Zonder dat dit de bestaande bedrijfsvoering belast.

strategie bepalen

Succesvolle groeistrategie door snel te leren in de praktijk

In kleine stapjes wordt de nieuwe strategie op markthaalbaarheid getest en geoptimaliseerd. Ideeën vanuit de medewerkers en ervaringen uit de praktijk zijn in deze aanpak leidend. Zo voeren wij voor bedrijven in Twente een praktische en succesvolle groeistrategie uit.

“Nieuw elan inblazen”

Wordlenig was snel in staat de onderneming te analyseren en heeft de medewerkers gestimuleerd meer vanuit de klant te denken.  Wij hebben een verscherpte marktfocus ontwikkeld waarmee wij extra toegevoegde waarde realiseren.


Henry Verdriet
​Micral

“Het businessmodel
op scherp”

Wordlenig prikkelt ondernemers met frisse inzichten en concrete suggesties gericht op het verrijken en uniek maken van hun businessmodel. Zij kan snel switchen en verplaatst zich volledig in de potentiële eindklant om vanuit dat perspectief uitsluitsel te geven over de markthaalbaarheid.


Yvonne de Jong
Saxion

Morgen praktisch aan de slag met een succesvolle groeistrategie?

Stuur ons een bericht

Naam*

Bedrijf

E-mail*

Telefoonnummer

Bericht*