Steeds meer grote bedrijven, zoals ABN AMRO en KPN, gaan de samenwerking aan met startups. Buiten de bestaande grote organisatie en logge structuren, worden creatieve teams gevormd om innovatieve ideeën om te zetten naar een succesvolle business. Startups zoals Tikkie, Toon en Knab zijn hiervan mooie voorbeelden. De samenwerking tussen de grote jongens en startups lijkt dé perfecte combinatie tussen kennis, ervaring, de frisse denkwijze en toegang tot resources. Zijn deze samenwerkingsvormen ook mogelijk voor MKB-ondernemingen? Ja, zeggen wij! In onze ogen is het zelfs noodzakelijk om de snelheid van nieuwe technologieën bij te kunnen benen. Wordlenig zet daar volop in met haar Startup Studio voor MKB. Waarom zou je als MKB-bedrijf zelf een start up starten of daarmee samenwerken? Wat haal je uit de successen van corporates hiermee?

Drijfveer van grote organisaties om anders kansen te benutten

Uit recent onderzoek van Golden Egg Check uit Enschede komt naar voren dat 47% van de corporates samenwerkt met startups. Dit blijkt dus meer dan een ‘hype’ te zijn. De samenwerking met startups biedt kansen voor grote organisaties. Vaak zijn bedrijven zoals ABN AMRO niet wendbaar genoeg om nieuwe innovaties te ontwikkelingen en door te voeren binnen de huidige bedrijfsstructuur. Ze denken vanuit bestaande systemen in plaats vanuit klantbehoeften.

Het succes van Tikkie

ABN AMRO zag al vroeg de kansen die samenwerking met young professionals biedt. Er was een vraag naar een middel om internet bankieren nog makkelijker te maken voor de consument. Dit concept was ontstaan tijdens een incubator programma. Vervolgens ging een kleine groep van bankmedewerkers en studenten van de UvA aan de slag als startup team. Bewust los van de bestaande organisatie en met pure focus op het oplossen van klantbehoefte. Namelijk het makkelijker maken van de rekening delen tussen bekenden. Hieruit ontstond Tikkie, een betaalapp waarbij de consument snel en makkelijk een betaalverzoek kan sturen. De uiteindelijke vraag was toen; gaat het aanslaan? Budget voor marketing was er niet maar Tikkie zag de potentie van het netwerkeffect. Zodra er een tikkie verstuurd wordt, komt het bij gemiddeld vijf tot tien mensen terecht. De app ging inderdaad als een lopend vuurtje. Inmiddels is Tikkie een welbekend begrip voor jong en oud.

Onbenutte kansen

Wordlenig ziet de noodzaak voor MKB ondernemingen om met startups te gaan samenwerken om hun innovatiekracht te verhogen. De snelheid van nieuwe technologieën is moeilijk bij te benen. Laat staan om dat in eigen R&D afdeling te organiseren en alle kennis binnen te halen.

Daarbij ontstaan vaak ook problemen bij de implementatie van innovatie binnen de bestaande organisatie. Hoe groter de onderneming, hoe minder wendbaar. Hierdoor wordt het lastig om nieuwe ideeën en business modellen te testen op hun kans van slagen. Toch beschikken de gevestigde ondernemingen over kennis die bij een startup vaak ontbreekt. Technische oplossingen, actuele vraagstukken uit de markt, professionals in het vakgebied en ga zo maar door. Startups willen daarentegen snel hun eerste concepten ontwikkelen om vervolgens zo snel mogelijk de markt te betreden. Niet wachten tot het perfecte product tot stand is gekomen maar eerst testen of het aanslaat.
Daarbij ontstaan vaak ook problemen bij de implementatie van innovatie binnen de bestaande organisatie. Hoe groter de onderneming, hoe minder wendbaar. Hierdoor wordt het lastig om nieuwe ideeën en business modellen te testen op hun kans van slagen. Toch beschikken de gevestigde ondernemingen over kennis die bij een startup vaak ontbreekt. Technische oplossingen, actuele vraagstukken uit de markt, professionals in het vakgebied en ga zo maar door. Startups willen daarentegen snel hun eerste concepten ontwikkelen om vervolgens zo snel mogelijk de markt te betreden. Niet wachten tot het perfecte product tot stand is gekomen maar eerst testen of het aanslaat.

Er zal daarom een brug moeten worden geslagen tussen de specialistische kennis van de onderneming en de mindset en wendbaarheid van een startup. Hierdoor ontstaat een gouden innovatie formule zoals bij Tikkie.

Wat leer je hiervan?

Tikkie is slechts één van de vele succesvolle corporate startups. En waarschijnlijk zullen de komende jaren er steeds meer bijkomen. Het is een trend die de uitkomst biedt om nieuwe kansen meer slagingskans te geven zonder de belemmering vanuit de ‘daily business’. Maar wanneer gaan MKB-ondernemers deze trend doorzetten? Laten zij op dit moment niet te veel kansen nog liggen?

  • Bestaande business los durven te laten en puur focussen op de op te lossen klant uitdaging.
  • Door een concept/innovatie tijdelijk buiten de bestaande organisatie te plaatsen wordt marktintroductietijd aanzienlijk verkort en kans op succes verhoogd.
  • Samenwerking met startups is noodzakelijk om nieuwe kansen en technologieën te pakken.

Gelijk een startup team inzetten is voor velen misschien te ambitieus. Toch kan deze aanpak ook laagdrempelig worden toegepast. Bijvoorbeeld door een tweedaagse hackathon of impact challenge voor een digitale uitdaging uit te organiseren waarbij je studenten en startups laat aanhaken.

Ook een Tikkie creëren die je bestaande business versterkt?

Of bel Egbert.

Weet alles over innovatie.
085 0602 755

Leave a Reply