Profiel KIVI

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (hierna KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. Zij is het grootste platform voor ingenieurs en faciliteert communities voor het adresseren van maatschappelijke uitdagingen om daar met haar specialistische kennis technologische oplossingen voor te creëren. Circulariteit is één van de grote maatschappelijke uitdagingen op dit moment.

Jaarcongres maandag 19 november 2018:
Circulaire Economie, 
Locatie Saxion Enschede

Op maandag 19 november vindt het jaarcongres Circulaire Economie plaats. Tijdens dit congres wordt de balans opgemaakt van twee jaar circulaire economie. Eén ding valt op: praktisch iedereen omarmt de gedachte dat we slimmer met onze grondstoffen moeten omgaan en wil graag snel aan de slag. De vraag “Hoe dan?” komt hierna meteen naar voren.

“Hoe dan?” is dan ook de centrale vraagstelling rond circulaire economie. Diverse bedrijven en kennisinstellingen delen hun ervaringen en expertise met circulaire economie en duurzaamheid. Daarmee gaan aanwezige partijen en deelnemers aan de slag hoe we vanuit dat perspectief de slag samen kunnen maken naar een circulaire economie.

Hoe dan? Wordcirculair: Van idee naar kansrijk concept

Er zijn goede ideeën genoeg voor circulaire concepten. Alleen komen die door verschillende oorzaken nog onvoldoende van de grond. Dit komt o.a. doordat bestaande markten, productieketens en regelgeving vaak haaks op het circulaire gedachtegoed liggen. Circulariteit ontwricht bestaande markten, ketens en denkpatronen. Dit vraagt in het ontwikkelen en vermarkten een andere disruptieve manier van denken en doen.

Groot denken maar in kleine stappen beginnen en leren is hierin de sleutel tot succes. Geen lange plannen meer maken, maar minimale vormen van communicatie, marketing en product creëren. Daarmee de markt wakker schudden en bestaande partijen positief in beweging en competitie brengen om samen de uitdaging aan te gaan. In een ‘pressure cooker’ pitch je jouw idee aan Wordcirculair en zetten wij dit om naar een kansrijk concept. Een visuele pitch en disruptieve marktintroductie waarmee je de markt in beweging krijgt en gelijkgestemden gaan aanhaken.

Wordcirculair is een initiatief van Wordlenig. Snelheid, lef & durf staan bij ons centraal en daarmee slaan wij de brug tussen idee en eerste klant. Heb je een circulair idee en wil je het verder brengen? Meld je idee vooraf aan bij egbert@wordlenig.nl, zodat wij ons optimaal kunnen voorbereiden. Na het event heb je een kansrijk concept om de markt in te gaan.

Meer weten hierover?

Of bel Egbert.

Weet alles over innovatie.
085 0602 755

Leave a Reply